Zlatá klubíčka

21.08.2014 12:05

 

Každý máme v sobě krásné zlaté klubíčko. Klubíčko ze světla Boží lásky, a to klubíčko v nás leží a čeká, až ho rozmotáme. Žijeme své životy a snažíme se o cokoliv, ale ve chvíli, kdy dojdeme k tomu, že náš život je jenom náš, že vše co vykonáme pro druhé, vykonáme zároveň i pro sebe, ve chvíli, kdy si začneme sami sebe vážit, začneme si také vážit i ostatních. Je to poznání o nás samých, o světě kolem nás, o tom co vzniká v naší mysli a o tom, co můžeme jednoduše ovlivnit už třeba tím, že na to přestaneme myslet. Život je nádherný ve své pestrosti i v tom, že dává každému jeho vlastní nabídku, jeho vlastní cestu a tím i rozmotávání jeho vlastního klubíčka. Klubíčko v nás spí, tiše oddychuje a těší se, až jej vytáhneme na světlo Boží lásky. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že můžeme klubíčko zlehounka rozmotávat a dívat se, co se bude dál dít…. Naše duše se rozzáří světlem Boží lásky, a čím víc rozmotáváme, tím víc se rozesvětluje a prosvětluje naše duše, i naše celé bytí. Zkusme zapomenout na šarvátky, na křivdy, na boje o moc a energii a podívejme se do sebe, do svého srdíčka, kde leží krásné světelné klubíčko plné lásky, radosti a štěstí, zkusme najít konec toho klubíčka a vytáhněme jej nahoru ven, rozzařme svoji duši, svoje oči, prosvětleme světlem boží lásky svoje myšlenky i řeč.Až vytáhneme ven ten správný konec klubíčka, tak jehokonec začne stoupat stále výš k bohu. Bůh je vlastně začátek a Bůh nám pošle svoji pomocnou ruku v podobě jeho zlatého klubíčka. My ta klubíčka spojíme a tím se vrátíme ke své prapodstatě, do náruče Boží lásky, rozsvítíme tím sebe, rozsvítíme tím celé své okolí, rozsvítíme své město a rozsvítíme celou zemi. Čím víc duší rozsvítí svoje bytí, tím nám všem na Zemibude líp. Zkoušejme rozmotat svoje klubíčko, odhoďme strachy a nepohodu, hádky a šarvátky….. vždyť je k ničemu nepotřebujeme. Spojme svoje klubíčko s Božím klubíčkem a konečně začněme žít svůj život v lásce a světle. Je to důležité pro celou planetu Zemi, i pro celý vesmír, zkoušejme to, nebojme se toho, představujme si, jak spojujeme svoje zlaté klubíčko s klubíčkem Boží lásky. Svět kolem nás je jen kulisa, projekce a ta se dá vždy změnit, nikdy není pozdě začít svůj život žít úplně jinak, apokud nám v tom cokoliv brání, opusťme to, opusťme nezdravé situace, ve kterých setrváváme, opusťme nezdravý vztah, který nám nic nepřináší a jen nás ničí, opusťme i nezdravé myšlenky a zlá slova…. Žijme v lásce, ve světle a ve spojení s Božím řádem.

Přijala: Zdenča Hotová