Vesmírný kruh

22.02.2015 12:48

Milí kamarádi k Semináři Světo andělů, který proběhl 7.2.2015 přidávám ještě vzkaz od archandělů, který jsem Vám nestačila tlumočit. Karta, která je spojena s tímto seminářem je připojena - JSTE V BEZPEČÍ.  Krásné dny Zdenča

Naši milovaní scházíte se dnes ve jménu lásky, pravdy, svobody a zdraví. Vítáme Vás na planetě vesmírného korábu světla. Pohodlně se posaďte, připoutejte se, protože Vaše jízda s námi začíná.  Milujeme Vás a jsme rádi, že jste přišli v tak hojném počtu, protože byť i jeden světlonoš je pro nás velice důležitý. Svítit na planetu Zemi, svítit do situací, svítit na ostatní bytosti je vám dáno Boží přítomností a i když si to dosud neuvědomujete, jste to právě Vy co jste přišli posunout planetu Zemi do vyšších vibrací. Nepřišli jste sem bojovat se zlem, ale šířit dobro a světlo. K tomu je třeba, abyste stáli pevně na svých nohou a ukotvili se na planetě Zemi a byli v lásce ke všemu a všem. Není nutné zaměřovat se na bytosti, které vám přijdou do Vaší cesty, protože i oni jdou za svým jedinečným cílem a posláním, není třeba je hodnotit či jim radit. Je třeba všechny kolem sebe přijmout takové jací jsou. Změna druhé bytosti Vaší vlastní vůlí nebo Vaším vlastním chtěním není možná. Vy můžete pouze pozorovat a nechat vše plynout v lásce a světle. Zaměřte se na své vlastní bytí zde na Planetě Zemi, zklidněte se a podívejte se to svého vlastního srdce, zda chce cokoliv, co vám nevyhovuje změnit a změňte to. Žijte v pravdě a v rovnováze s Božím plánem a Božím řádem. Tak uzavře se pevný světelný kruh kolem vašeho vlastního bytí a Vy se stanete nedílnou a vědomou součástí všeho a všech. Pak budete šířit světlo a lásku už jen tím, že jste. Kam přijdete budete zářit, budete ve vyšších vibracích světla a lásky. Světlo Vaší duše bude se šířit v místnostech, kde budete pobývat i v celém městě, kde žijete. Ostatní duše budou rády pobývat  ve Vaší přítomnosti a Vy tak sami zjistíte jak úžasné je vaše světlo pro ty se kterými se budete setkávat. Toto je Váš úžasný dar a úkol pro planetu Zemi. Není třeba hnát se za obrovskými cíli, už jen to, že jste a šíříte dobro, je úkol nadmíru prospěšný.Milujte sebe, milujte všechny příchozí do svého života. Žijte ve svém světelném kruhu a šiřte lásku a světlo. Děkujte v pokoře, za všechny zkoušky a setkání neboť i ta Vás posunují dál na Vaší jedinečné cestě. A i milý a příjemný člověk Vám přišel nazrcadlit, Vaši duši, jak je krásná, zářivá a milá.

Nesmírně Vás milujeme, podporujeme Vás ve Vaší činnosti a pomáháme Vám ze všech svých sil. Jsme neustále s Vámi, nikdy nejste sami. Ponořte se do proudu laskavé a léčivé energie nás andělů a archandělů.

S láskou andělé strážní a archandělé Michael, Gabriel, Rafael, Uriel a Nathanael