Tygří dům a Green Life

03.10.2014 21:15

Zajímavé vyprávění jsem si vyslechla od Milana Jeglíka (předsedy spolku Prales dětem) o tygrech v Indonésii. V roce 2009 vznikl v ČR Spolek Prales dětem, který se zabývá ochranou tropického deštného pralesa na Sumatře na česko-indonéském projektu Green Life.

Cílem je ochrana  deštného pralesa jeho vykupováním a vytvoření podmínek pro život kriticky ohrožených druhů zvířat. Rezervace je otevřena ekoturistice ve dvou táborech a vytváří ochranné pásmo mezi národním parkem a plan­tážemi. Současná rozloha rezervace činí 33 hektarů a je součástí teritoria tygra sumaterského.

 

Milan Jeglík: „V minulosti jsem byl zastáncem tvrdé cesty, tedy za zločin trest. Díky určitým změnám v mém životě jsem v mnoha ohledech obrousil hrany a snažil se najít mírovou cestu v naději, že ji lidé pochopí, budou respektovat a uvítají šanci na nový život.

Půl roku jsme pásli po zločinecké skupině pytláků ptáků. Bezvýsledně.Jednoho dne jsme narazili na čerstvé stopy a žhavé uhlíky v ohništi pytláckého tábora v nitru deštného pralesa národního parku Gunung Leuser. Naše mise byla blízko naplnění. Uplynulo několik hodin a stáli jsme tváří v tvář ozbrojeným pytláckům mačetami a v jejich očích se zračil strach a překvapení. Po snaze odebrat jim upytlačená zvířata se zajiskřilo a mačety výlétly vysoko nad hlavu. Pralesem se rozlehl křik, hněv a strach. Špatná situace na vyjednávání, ale i přes to se povedlo nastolit klid a příměří, které vedlo ke komunikaci beze zbraní a dohodě o další schůzce. 

 Důvodem našeho smířlivého rozhodnutí byla informace, že to dělají, aby uživili své děti. Tato realita byla příliš blízko pravdě a tak jsme se pokusili o plán B. Dát těmto lidem práci a zaměstnat je jako strážce naší proti pytlácké hlídky Green Patrol. Bylo to k nevíře, ale od 2. září 2014 česko-indonéský projekt Green Life a naše Zelená hlídka, tedy Green Patrol zaměstnala 4 expytláky a pokusili jsme se o mírové a lidské řešení celé situace.

Zrodila se v nás veliká naděje, která byla pošlapána po měsíci pokusů o jejich zaměstnání. Postupně jeden po druhém odpadávali, až nakonec zůstal pouze jeden, otec pěti dětí. I přes tento počáteční neúspěch jsme však nalezli cestu k vizi zaměstnat domorodé táty od rodin a dát jim čestnou a čistou práci, která povede jejich děti k pozitivnímu vnímání ochrany přírody národního parku Gunung Leuser a zvířat v něm žijících. Pochopili jsme, že je to cesta pro budoucnost...“  

 

Rozšiřování soukromé rezervace Green Life je základním bodem projektu. V současné době je cena 1 hektaru 80.000 Kč. Každý člověk se může zapojit do ochrany pralesů. Česko - indonéská protipytlácká hlídka Green Patrol od ledna 2014 chrání území NPGL mezi řekami Berkail a Sekelam.

Enviromentální výuka bude zaměřena na po­chopení důležitosti pralesů pro člověka a planetu, o ochraně tygra sumaterského a dalších ohrožených druhů zvířat. Výstavba tygřího domu bude zahájena v dubnu 2015. 

Ročně Spolek Prales dětem osloví velké množství lidí na více než 40ti veřejných přednáškách a dále přes 16.000 dětí ve školním projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země v ČR. Vydává vlastní časopis Green Life, který oslovuje přes 600 předplatitelů a dalších čtenářů. 


Milan J.: "Hledáme sponzory, přispěvatele, dobrovolníky, prodejce časopisů a spřízněné duše, které se zapojí do my­šlenky Green Life a společně s námi budou chránit to nejcennější, co máme a tím je skutečná divočina planety Země, která zde byla dávno před námi a měla by tu zůstat i po nás."

 

více nepz.cz/kdo-jsme/projekt-green-life/:/