Ticho

26.08.2014 21:34

Ticho je chrám duše. Naše duše spí a kolem ní se rozprostírá úžasné voňavé ticho. Ticho je chrám vesmíru, kde občas spadne kapka do vod zapomnění a čistoty. Každá kapka, která spadne z ticha, odplaví nějakou starost, nějaký blok nebo bolest, pak už na tu situaci nemusíme myslet. Nemusíme se bát, že se vrátí. Ticho je hojivý fáč na vše, obalí naši bolavou duši a v tichu nastalém vynoří se myšlenky – řešení situací, na které čekáme. Nořme se do ticha chrámu své duše a naslouchejme, co nám naše duše poví, ona nám poví to, nač čekáme, dám nám  odpovědi na naše otázky, které máme. Ona nám poví, že neexistuje prostor, čas ani hmota, že jsem jen já a moje pravé já – moje duše, která s námi putuje po staletí, která nás vede, ochraňuje, která probouzí naši intuici, naši radost, naše emoce a pocity zde a zemi. Vracejme se ke své duši, hledejme a  naslouchejme všemu, co nás chce naučit a věřme jí a hlavně dopřejme jí ticho, které je součástí všech vesmírů, všech bytostí. Prostřednictvím ticha dojde vše k uzdravení. I planeta Země se jednou úplně uzdraví prostřednictvím ticha. Jen v tichu zaslechneme vše, co k nám hovoří. Jen v tichu můžeme pomáhat všemu živému i neživému na planetě Zemi. Milujme ticho a vyhledávejme ho co nejčastěji.  Ticho je dar Boží lásky a prozřetelnosti, tak ho využívejme ku prospěchu svému i všech bytostí na planetě Zemi i ve vesmíru.

Ztišme své nitro, ztišme svůj dech a napojme se na ticho vesmíru. Budou se dít zázraky.  Zázraky v nás i kolem nás. Ticho se zhmotní a přivede nás na myšlenky nevídané a prospěšné všem.

Ticho je dar.

Přijala: Zdenča Hotová