Žit svůj život srdcem - rok 2015

06.01.2015 19:02

 

Milované lidské bytosti,  každý den scházíme k vám po paprscích světla a lásky, každý den se modlíme za Vaše prozření, za to abyste do svých životů pustili soucit, lásku, důvěru, klid a mír. Lásku a úctu jednoho k druhému, abyste byli ohleduplní ke všem bytostem, které na své cestě potkáváte. Věříme vám, že se vaše vibrace zvýší a vy že postoupíte dál ve svém vývoji. Cesta je otevřená, stačí jen na ni vstoupit. Cesta celého lidstva je lemována světlem, láskou, rozkvetlými stromy a pokorou.  Zkuste v tomto krásném novém roce začít všichni cestu lásky a pokory, klidu a míru. Ochraňujte sami sebe, ochraňujte svůj vlastní jedinečný svět v sobě, který je jenom váš. Sledujte svoje vnitřní pocity a následujte je. Vaše srdce je váš barometr a napoví vám kudy se dát. Nezapomínejte ani na  svá těla na pročištění a na zdravý životní styl, kterým pomůžete sami sobě. Netrapte se tím, co nemůžete změnit a buďte vděční za to co máte právě teď. Nedopřejte sluhu bytostem a zprávám, které vám přináší strach, nedávejte jim žádnou energii. Mějte rádi sebe a mějte rádi i ostatní bytosti, které se nějakým způsobem dotýkají vašeho života. Mějte rádi svoje rodiny a udržujte v nich soudržnost a lásku. Tak rozproudí se energie vyšších vibrací zde na planetě Zemi. Milujte i svoji planetu Zemi, která je zde pro vás pro všechny. Pomozte jí ulevit od balastu válek a neštěstí, alespoň ve svým myšlenkách, tak aby se energie planety Země změnila a mohla postoupit do vyšších vibrací světla a lásky.

My andělé světla a lásky jsme vám neustále nablízku a pomáháme vám žit v pokoře, soudržnosti, soucitu a lásce.  Všem, kdo nás slyšíte, všem , kdo nám věříte, všem kteří chcete žít v lásce a pravdě.  Jsme tu pro vás, pomáháme vám na každém kroku a věříme, že každý z vás, kdo čte naše poselství posune sebe, svoji rodinu, svoji planetu Zemi o kousek výš.

Děkujeme vám za to, že jste takoví jací právě teď jste, milujeme vás a posíláme vám vibraci světla a lásky pro klidný rok 2015

Vaši andělé světla a lásky