Podzimní inspirace na výlet

21.09.2014 17:21

Podzimní inspirace a Max Švabinský

 

Kolem svátku sv. Václava každoročně jezdíme na výlet do malebné vesničky Kozlov u České Třebové. Na konci vesnice  jsme před pár lety, „náhodou“ právě 28. září, objevili chaloupku malíře Maxe Švabinského, s krásnou malbou sv. Václava na štítě: „Sv. Václave, vévodo České země, oroduj za nás.“ Malbu zvládl vytvořit za jediný den.

Jsem okouzlena malířovým životním příběhem a chápu jeho nadšení zdejší krajinou, která pro něho byla velkou inspirací. Začal sem  jezdit za svou láskou Elou Vejrychovou (Kulatý obraz nahoře od MŠ), se kterou se seznámil v Praze na Národopisné výstavě.  Kozlovská krajina i  místní lidé mladého talentovaného malíře okouzlili. 

Elu si vzal v r. 1900 v Litomyšli... Ateliér měl v Praze, do Kozlova jezdíval na letní a zimní prázdniny. Procházel se po krajině s malířským prknem na zádech.

Jeden z jeho nejmilejších i nejznámějších obrazů je „Chudý kraj" - na kopci jako na trůně sedí bosá dívka s rozevlátými vlasy (dle Ely), určitě znáte, pamatuji si na obrázek z čítanky :o)…. Ale život je neustálá změna, vztah s Elou po několika letech už není tak harmonický. Švabinského okouzlení Elou postupně přechází v okouzlení Annou, manželkou jejího bratra Rudolfa.  Obě ženy byly krásné, ale vážnější Ela v sobě neměla takovou živost. Annina krása na fotografiích přímo září a jiskří. 

Když se Rudolf dozvěděl o náklonnosti Maxe k jeho ženě, prohlásil, že Maxe na místě zastřelí. Problém byl, že se to odehrávalo na Mánesových slavnostech. Ela ho zapřísahala, aby rodinné problémy neřešil na veřejnosti, navíc za přítomnosti prezidenta republiky.... Naposledy byl v Kozlově malíř v r. 1919 na pohřbu tchána p. Vejrycha. Po rozchodu s Elou se po několika letech s Annou ožení. A adoptoval její dceru Zuzanu. Paní Zuzana žila v chaloupce ještě v 90. letech.  

Podzimní stromy jsou do zlatova zbarvené, cestou sbíráme kaštany, houby, barevné listy…  každý si najdeme něco. Posedíme na lavičce pod velkou lípou a pak se projdeme do výletní restaurace na kozlovském kopci, kde se naobědváme. 

V chaloupce je muzeum Maxe Švabinského, stojí za vidění, v září i říjnu je otevřeno o víkendech.  Možná i vy ucítíte tu atmosféru minulého i předminulého století a příběh Maxe a Ely...

Max Švabinský a sv. Václav na štítě chaloupky v Kozlově