Náš společný cíl

12.04.2016 20:32

Naši milovaní zdravíme vás v těchto krásných jarních dnech a děkujeme Vám všem, kteří jste pochopili, že bez vaší snahy, bez vašeho úsilí nebude nic. Je vás čím dál víc těch, kteří se snažíte posunout svoje vědomí o kousek výš. Na planetě Zemi již není tak tamvo, jako v minulém roce a spousta duší vydala se na cestu lásky a pravdy. Nebojte se jít za svojí pravdou a nebojte se vytvořit svůj vlastní ideál. Ideál toho jací chcete být vy sami a ten následujte. To je váš cíl, cíl, který jste si sami dali, cíl o kterém víte jak vypadá a proč je a k němu v lásce a pravdě směřujte.

                Ideál má každý jiný a v tom to také je, každý jste na své jedinečné cestě a i váš ideál je jedinečný. Chceme-li společně změnit planetu Zemi, je třeba začít u sebe, cesta nevede stálým posuzování a kritizovaním ostatních bytostí. Ten kdo se touto cestou vydá se bude muset pravděpodobně vrátit a začít hledat znovu. Hledat lásku, nejprve ve svém vlastním nitru, ve své vlastní duši, čerpat ze svých vlastních jedinečných zkušeností a naučit se nejprve milovat sebe samého.

                Věřte, naši milovaní, že žádná duše nepřišla na tento svět, aby čelila útokům a kritice ostatních bytostí. Každá duše přišla přímo od Boha sbírat zkušenosti a posunout se dál na svojí jedinečné cestě.  My andělé světla a lásky jsme také poslové Boží a přišli jsme na planetu Zemi, abychom vám byli ku pomoci.

                Žádejte nás prosíme co nejvíce o pomoc a radu, naše možnosti jsou nekonečné. Budeme šťastni, když nás oslovíte a zaměstnáte, těšíme se na to, že nás povoláte a že vám budeme moci pomáhat. Jsme s vámi neustále, nikdy nejste sami a jsme šťastni, když vám můžeme pomoci, když vidíme vaše spokojené tváře a zdravá fyzická těla. Jsme šťastni, že je vás čím dál více těch, kteří nás slyší a vnímají.

                Jsme vaši přátelé od nepaměti, milujeme Vás a těšíme se, až nás požádáte o pomoc, protože Bůh vám dal svobodnou vůli, do které my andělé nemůžeme zasahovat.  My přinášíme na planetu Zemi nekonečný proud Boží lásky a věříme, že se tento proud spojí s proudem lásky a světla přicházejícím od vás bytostí, žijících na planetě Zemi.  Planeta Země pak rozzáří se světlem a zavládne nekonečný mír.

                Vaši andělé světla a lásky a archanděl Michael