Láska partnerská

26.08.2014 21:31

To je ta láska, ze které vznikají děti, je to tak, že nám Bůh může poslat do života naše učitele.  A co vy partneři, manželé, přítelkyně, přítelé… jak my to zvládáme. Zapeklitá otázka - vztahy mezi mužem a ženou.

Nebudu hodnotit životy žen v minulosti, kdy vládla mužská energie, všichni víme, kam to dospělo, k válkám, neúctě k lidskému životu, k neúctě k přírodě. Nemluvím o mužích jako takových, mluvím o mužské energii, muže mám ráda a jsem přesvědčena o tom, že muž k ženě patří, stejně tak jako žena k muži.

Nikdo by neměl být sám a je fajn, když se mužská a ženská energie ve společném životě vyrovná a doplňuje.

Teď je doba, kdy my ženy se můžeme ukázat mužům ve svém krásném vlastním obraze lásky, můžeme nechat muže nahlédnout až na dno svého nitra, kde bydlí naše čistá láska, láska matek, sester, babiček, tetiček, přítelkyň a manželek a ta láska svítí a září a je v ní dostatek něhy a nekonečného odpuštění a milosti pro všechny. Ženy umí odpustit všechno a bezezbytku. Na ženách závisí další vývoj matky země, další život zde na zemi. Ženy jsou nositelkami života, pokračovatelkami rodů, ženské tělo dokáže vytvořit  zázrak zrození nového života ….. žena dokáže svoje dítě nekonečně milovat ….

Muži, milujte své ženy a važte si jich za to, co pro nás všechny dělají,  pro jejich lásku, pochopení, pro jejich náruč a srdce plné něhy.  Muži, chcete-li být milováni a ctěni, milujte své ženy a děti a chraňte je, buďte našimi rytíři , buďte těmi, na které se můžeme kdykoliv spolehnout, pohlaďte nás a obejměte, mějte nás rádi v každé chvíli a nestyďte se nám to dát najevo . Jen tak se rozvibrují naše srdce láskou a my vám do nich necháme nahlédnout a vše vám mnohonásobně vrátíme a budeme vás za to milovat. Společně pak procítíme lásku, lásku partnerskou a bezpodmínečnou, jen tak nejdeme středobod našich srdcí.

Věřím, že pokud všichni, jak muži, tak ženy, budeme vděčni za vše, co máme, budeme vděčni za vše, co nám Bůh posílá, budeme v sobě a za vše cítit pokoru a lásku, pak se naše srdce propojí a najdeme středobod lásky, lásky partnerské, lásky mezi mužem a ženou.