Královský vzkaz pro křest a požehnání klubu

06.09.2014 11:08

Královský vzkaz pro vědomou cestu lásky,

naši drazí milovaní, scházíte se zde ve jménu lásky, světla a pravdy Boží. Jsme nesmírně šťastni, že vy sami si uvědomujete sami sebe a to, co je třeba v této době opravdu dělat. Dost je nelásky, nepravdy, nepokory. Dost kolem nás, a proto jsme my, Vaši vesmírní průvodci šťastni, že k vám můžeme takto promluvit.

Je krásné pro lidské bytosti sdílet lásku s ostatními,

Je krásné pomáhat si,

Je krásné vyslechnout jeden druhého ,

Je krásné žít v rovnováze s vesmírem, s Božím řádem a lidskou dobrotou.

 

Nezapomínejte se prosím dívat kolem sebe a pomáhejte všem, kdo objeví se na vaší cestě. Pomáhejte příchozím plakat, pokud to bude třeba, pomáhejte příchozím se smát, pokud to bude třeba. Už to, že jste dnes tady, svědčí o tom, že toto je váš cíl zde na planetě Zemi. Jste tu proto,  a to všichni do jednoho, abyste osvítili a rozsvítili planetu Zemi, v tomto pro ni tak složitém čase.

Jste všichni úžasní, jste všichni laskaví, jste všichni propojeni v Boží lásce a světle.  Nezahazujte proto tento jedinečný dar a pracujte s ním. Milujte své rodiny, milujte své děti, milujte své rodiče, milujte svůj rodný jazyk, milujte zemi, kde žijete, milujte celou planetu Zemi. Živí vás a dává vám ze sebe vše. Nyní potřebuje ochranu a vaše světlo.  Vše co se děje není náhodné, vše co se děje je dílem Boží lásky. Proto i vy buďte v pokoře, soucitu pro druhé a laskaví ke všemu a všem.

 

Zdravíme vás z nebezských výšin, i když  tak blízko vás … právě teď…..

Jsme tu všichni, představ si koho chceš a s kým jsi ve spojení

Boha, Ježíše Krista, Panenku Marii matku Boží, Anežku Českou, Archanděly – Michaela, Rafela, Azraela, Jofiela, Jeremiela, Gabriela, Zadkiela, Sandalfona, Haniela, Ariela, Uriela, Roziela a mnoho dalších archandělů a v neposlední řadě svého milovaného anděla strážného a anděly světla a lásky   Amen

 

Děkuji. Převzala Zdenča - 2.9.2014