Život ve vyšších souvislostech

20.01.2015 08:34

Ve dnech 10. 2. 2015, 24. 2. 2015 a 10. 3. 2015 (začátek vždy v 17:00 hodin)

proběhnou v modlitebně Husova sboru ve Vysokém Mýtě

pod vedením Ing. Bořivoje Šubrta besedy na téma

Život člověka ve vyšších souvislostech

Bořek Šubrt:

"Toužíme být šťastní, nevíme jak toho dosáhnout...

Chtěli bychom měnit sebe i národ k dobrému, nevíme jak …

Máme různá doporučení a vzory životních cest - od lékařů, léčitelů, jasnovidců, duchovních učitelů, od Krišny, Buddhy, mistrů jógy, Zenu, Krista, Mohameda.... které z nich jsou pro mě a proč?

Vytěsnili jsme umírání a smrt ze svého života, nevíme o ní skoro nic...

V duchovní moudrosti se nacházíme téměř v bezvědomí…

Ptáme se, je to či ono opravdu od Boha, je to dobré i dnes a pro mě?

Co se svojí minulostí? Jak jí lze opravit? Co mi říká svědomí, co dnešní svět, co desatero, co církev?

Uvědomujeme si moc a působnost slova, energie myšlenky, emocí ...?

Výše uvedené otázky si budeme společně odpovídat na našich setkáních, obsah besed bude přizpůsoben zájmu posluchačů. Vstupné dobrovolné."