Žijme svoji vnitřní pravdu

25.09.2015 18:55

Je moc krásné žít, tak jak chce každý z nás. Věřit si, mít se rád pěkně se oblékat dopřát si to co nám chutná, starat se o svoje tělo s velkou láskou. Doba, která přichází právě teď si žádá i to, abychom tu žili každý sám za sebe, abychom se dokázali postavit sami za sebe, abychom tu žili ve své pravdě a lásce a abychom neubližovali nikomu ve svém okolí, neboť každý chce svůj vlastní klidný život. Zkusme se  podívat na každého příchozího jako sami na sebe. Většinou všichni máme dva metry. Jeden na sebe, ten je tolerantní, shovívavý, ustupující a měřící a vyjadřující se velmi opatrně. Pak máme ten druhý, ten je určen pro bytosti kolem nás, pro ty ostatní. A ten už je většinou přísný, měřící přesně, je kritický a vůbec nic nevidí v souvislostech. A to je právě to ono, podívat se na souvislosti, proč ten druhý dělá to či ono právě tak, jak to dělá a proč ten druhý nechce vidět jak a proč to dělám já? Proto je třeba dát sobě i těm druhým prostor k tomu, aby si žili život ve své vlastní pravdě.  Abychom si i my žili svůj život ve své pravdě a svých souvislostech. Vždyť nikdy nikdo nemůže za druhého vědět, co ho vede k tomu, co dělá. Nechme každého jít jeho vlastní cestou a sami zase pojďme tou naší.

Jen spokojený člověk, který si může žít v tom čemu věří se rozzáří a ten, kdo se rozzáří, šíří kolem sebe velké pozitivní světlo, ve kterém se ostatní tak rádi vyhřívají tzn. že s takovým člověkem je každý rád, byť jen třeba pár minut, protože hřejivý pocit z toho setkání přetrvává třeba i několik hodin.

Tuto schopnost rozzářit se má v sobě každý z nás, a proto to zkoušejme, buďme v souladu sami se sebou, neposlouchejme katastrofické zprávy, které se na nás valí ze všech stran, neposlouchejme různé kritiky a ty pro které je vše na planetě Zemi špatné. Nedávejme jim svoji energii a zájem. Vybírejme si svoje přátele, kteří jsou podobně naladěni jako jsme my sami a s těmi ostatními se raději (pokud to jde) rozlučme. Nemusíme se stýkat s každým, kdo o to usiluje. Nemusíme poslouchat rady, kterým sami nevěříme. Můžeme žít v klidu a v lásce i bez nich. Pak rozzáří se naše srdce, rozzáří se naše těla a i my přispějeme k uzdravení a rozzáření  celé planety Země, které tolik potřebuje právě teď.

Nenechme v sobě uhasit světlo Boží lásky, se kterým jsme všichni přišli na planetu Zemi, ať už tomu věříme nebo ne. Planeta Země nás teď všechny moc potřebuje. Pomozme jí, modleme se v lásce za uzdravení srdcí těch, kteří to tak moc potřebují.

Buďme stateční  jako archanděl Ariel, archanděl odvahy, síly a víry (volejme ho na pomoc ve chvílích, kdy sami ztrácíme naději) a stůjme sami za sebou, za svojí intuicí a zdravým rozumem a za světlem Boží lásky.  Věřme svojí pravdě, ke které nás vede naše vlastní srdce.  Jsme tu všichni  proto, abychom planetě Zemi pomohli právě teď a nepodceňujme nic z toho co se kolem nás děje.  Každý z nás může pomoci a každý z nás se může podílet na tom, jaká bude budoucnost našich dětí a vnoučat. Většina z nás prožila krásný život v míru, udělejme vše pro to, aby i naši potomci mohli své životy prožít, tak jak si to přejí zase oni. 

S láskou Zdenča