Vyprávění o nás

16.03.2015 18:58

Poutník přicházel k velkému městu a u cesty se zeptal sedící ženy: „ Jací jsou lidí, kteří žijí v tomto městě?“

Žena odpověděla: „A jací jsou lidé tam, odkud přicházíš?“

Poutník odpoví: „Hrozní, podlí a špatní. Také  nespolehliví, prostě odporní.“

Žena se zamyslí: „ Ve městě před tebou nalezneš právě takové.“

Poutník odešel a u moudré ženy se objeví druhý poutník.

Ptal se také na lidi z města před ním.

Stará žena se ho ptala na lidi z města, odkud přichází.

Poutník odpoví: „Byli tam dobří lidé. Poctiví, pracovití a velkoryse štědří. Bylo mi líto, že odcházím.“

Moudrá žena mu odpověděla: „Pak tedy takové najdeš i ve městě před námi.“

Foto: Natali Ya