Stůjte rovně

13.05.2015 20:48

Naše velmi milované lidské bytosti, zdravíme Vás v dnešní den a posíláme Vám světlo do vašich myslí. V tyto dny je velmi důležité zachovat si vlastní mysl a vlastní názory na dění kolem Vás. Nic se neděje náhodou a v těchto dnech je opravdu třeba věnovat se svému češství, věnovat se svému národu a láskyplným výstrahám, týkajících se české země. Není vše, co se kolem Vás děje jen dílem malé skupiny lidí, je to vaše dílo společné, je to váš domov, a proto je třeba jej opečovávat a hlídat. Všem líbí se česká země, která je předurčena k tomu, aby se stala středem Evropy a Praha jejím srdcem. Nenechte se proto spoutat těmi, kteří jsou v současné době těmi, co tento stát vedou. Postavte se už konečně sami za sebe a přemýšlejte o tom, co je vám nabízeno, co se mění v zákonech této země. Nebuďte nečinní a neteční k tomu, co se zde děje právě teď. Otevřete už konečně svoje oči a prohlédněte za závoj manipulace a klamu.  Lidé čeští, buďte Čechy nejen srdcem, ale i slovem a činy a s láskou se postavte za českou zem. Není třeba cizáků k tomu, abyste žili v lásce, míru, sounáležitosti v Boží pravdě a ctili Boží zákony. Nikdo za vás nic neudělá, naopak myslete na své děti, myslete na ty, co přijdou po vás a nenechte si vyplenit a zničit svoji identitu a svoji vlastní zemi. Mějte oči otevřené a s láskou sledujte a dívejte se, co se děje kolem Vás. Každý může přiložit svoji ruku k dílu za společný život, každý může sám za sebe něco udělat.

Pozvedněte už konečně svoje zraky, ať vidíte to, co se zde děje, narovnejte svoje po staletí ohnutá záda, nenechte si neustále něco namlouvat. Sledujte různé situace, ať víte, co se děje. Nebuďte neteční a neusínejte v iluzích nevědomí.

Doba je vážná a je to doba zodpovědně  myslet na ty, co přijdou na planetu zemi po Vás. Stojíme věrně při Vás, milujeme Vás a jsme Vám ku pomoci, pokud nás o to požádáte, pokud nás o to požádá jednotlivě každý z Vás.

Vaši věrní a laskaví andělé světla a míru a archanděl Ariel (odvážný archanděl) a archanděl Uriel (ten co ukazuje světlem kudy jít)

 

Přijala Zdenča 13.5.2015