Naši potomci - děti, vnoučata, pravnoučata

23.05.2015 21:39

Dnes moc ráda zveřejňuji článek od mojí milované dcery Veroniky, která popisuje novelu zákona o očkování. Já osobně si myslím, že bychom měli myslet na naše potomky a nepřipravovat je o přirozený vývoj a o jejich vlastní rozhodnutí. Tento zákon potlačuje lidskost, právo na rozhodnutí a schvaluje represe v celé evropské unii nevídané. Proč jsme my Češi vždy "papežtější než papež" ? To je to, co si já osobně nedovedu vysvětlit. Nicméně pevně věřím, že mladá nová generace, která jednou přebere moc, bude rozumná, spravedlivá a čestná při tvorbě nových zákonů v naši krásné zemi.  Zdenča

Včera (tj. ve středu 20.5.2015) se v Poslanecké sněmovně hlasovalo o novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož součástí je i úprava očkování. Chvíli po hlasování média zaplavily informace o tom, jak to dopadlo. Např.: https://www.novinky.cz/domaci/369977-poslanci-odmitli-ockovani-deti-bez-souhlasu-rodicu.html

Nadpis i text článku je pro ne zcela do tématu ponořené osoby dost matoucí. Očkování dětí bez souhlasu rodičů zní velmi pozitivně, ale není tomu tak. Členové Zdravotního výboru totiž do novely pokoutně přidali (pravděpodobně hlavně práce Víta Valenty - hlavního hygienika ČR, viz https://llp.cz/2015/03/zdravotnicky-vybor-chce-zavest-ockovani-proti-vuli-rodicu/) možnost očkovat děti i bez souhlasu, a to jako součást poskytnutí akutní zdravotní péče, jako např. akutní operace atd.). Neumím si zcela představit, jak by to probíhalo v praxi, poslanci se rozhodně brání, že tak to myšleno nebylo, ale mnozí právníci, kteří byli požádáni o rozbor, se přiklánějí k názoru, že by zákon takto vykládat šel.

Osobně jsem očekávala, že tento paragraf při hlasování o novele neprojde, to už by bylo moc i na naši republiku. Ovšem přijde mi, že to pak využili k tomu, aby toto mohli zrušit a vše ostatní si tam vesele nechat. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Poslanci totiž neschválili ani jeden z pozměňovacích návrhů poslanců Novákové, Farského či Váchy. Jedná se o:

  • Individuální očkovací plán (poslanci se vymlouvají na to, že už teď IOP vlastně funguje, ale nefunguje - lékaři při aplikaci vakcín alternativním způsobem často odmítají potvrzovat formulář pro MŠ, prý by bylo komplikované uhlídat, jak je kdo očkován, ale proč tedy např. v sociálních službách je IP vyžadován? Svůj IP má každý senior v každém domově pro seniory, tak proč ne očkované dítě??).
  • Neschválili odpovědnost státu za škodu na zdraví způsobenou očkováním (je zavedeno ve většině západních zemí, kde očkování není ani povinné, např. v Německu stačí jen pravděpodobná souvislost s očkem, nemusí být prokázaná).
  • Neschválili možnost výběru alternativní vakcíny pro vakcinaci.
  • Neschválili zrušení represí (bude tedy platit zákaz vstupu dětí do školek, mateřských center, na lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory atd. atd. - za chvíli asi bude zákaz chodit s neočkovanými dětmi i na hřiště). Je zajímavé, že na druhou stranu plánují udělat předškolní rok v MŠ povinný - jak to tedy bude? Školka povinná vs. neočkování, a co pak ve škole? Ve školce neočkované děti být nemohou, ale za 2 měsíce po prázdninách (kdy se ty samé děti stejně potkávaly na hřištích atd.), se již setkají denně v lavicích. Co např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež? Tam také bude povinnost nosit očkovací průkazy? Nízký práh tím tedy podstatně zvýšíme.
  • Neschválili zrušení sankcí pro MŠ, pořadatele táborů, rodiče, lékaře atd. - o něco je snížili.

Na návrh poslankyně Aulické by se PS snad měla co nejdříve očkováním znovu zabývat.

Vznikla pracovní skupina pro řešení otázek očkování, ale kdo je jejími členy v tuto chvíli nevím. Pokud to ovšem budou zase jen lékaři a příznivci očkování, je to jako kdyby žádná skupina nevznikla. Skupina by zasloužila i jiné odborníky, než vakcinology a imunology, např. dětské neurology, kteří se s následky očkování setkávají čím dál častěji.

Jsem velmi zklamaná, jak hlasování dopadlo, přinejmenším si myslím, že individuální očkovací plány a zodpovědnost státu za očkování být schváleny měly. Není mi jasné, proč stát opravdu tvrdými sankcemi nařizuje něco, za co pak nechce nést zodpovědnost, jak je běžné v západním světě.

Já i mnoho dalších rodičů jsme obcházeli poslance a o tématu očkování jsme s nimi hovořili, často slíbili hlasovat v prospěch novel, což se nakonec nestalo. Na závěr ale musím vyjádřit radost z toho, že máme ve Vysokém Mýtě poslance, kteří pouze neslibují a poté nekonají tak, jak se jim hodí, ale poslance, kteří si problematiku očkování vyslechli, pohovořili s námi o svých nesouhlasných názorech k aktuálnímu nastavení systému očkování a dle toho pak také v PS hlasovali! Děkuji Mgr. Jiřímu Junkovi a PaeadDr. Karlu Sylorovi Andrlemu, že pouze neslibují, ale poté dle svých slibů i konají!

 

Veronika Štaudová