Láska vítězí

13.03.2015 05:09

Milované lidské bytosti, právě dnes je den, kdy můžete ve svých srdcích rozvinout květ lásky, radosti, hojnosti a štěstí. My, silní archandělé, přicházíme dnes v hojném počtu na planetu Zemi. Všem, kteří mají otevřená srdce, vkládáme do nich semínka lásky. Nabádáme vás, probuďte v sobě svoji ohromnou sílu, využijte svůj potenciál pro věci dobra.Nemusíte nic zvláštního dělat, jen se otevřete lásce. V klidu a míru se podívejte do svých srdcí, zda jsou čistá, zda i vaše myšlenky směrem ke druhým bytostem a událostem, co se dějí kolem vás, jsou čisté. Myslete na všechny, které znáte s láskou, zalévejte svoje semínko lásky ve svém srdci pochopením, soucitem, vírou a radostí. Jen tak rozvine se květ ve vašem srdci a budete milí a laskaví ke všemu, co prožíváte a ke všem, kteří přicházejí do vašich životů. Láska je věčná, láska neumírá, jen někdy chřadne, a protože je to láska laskavá, neumí se tak prosadit jako jiné city nebo síla ega.

Květ, který se rozvine ve vašich srdcích, květ lásky je nekonečný, je krásný, září světlem a barvami, které jsou pro vás i v této chvíli nepoznané. Září vašeho srdce budete svítit do obrovské dálky a přitáhnete do vašich životů řešení nevídaná, řešení nečekaná, řešení, ve která jste už ani nedoufali.  Stačí jen otevřít svá srdce lásce, stačí jen v klidu se napojit na nekonečný proud vesmírné lásky. Stojíme při vás, jsme s vámi a těšíme se na to, až vaše životy budou probíhat ve víru nekončené lásky Boží.

Mějte rádi sami sebe a vězte, že do proudu čisté lásky se můžete ponořit jen vy sami, že to za vás nikdo neudělá ani nevymyslí. Vy sami sebe znáte nejlépe a víte, po čem vaše duše od pradávna touží. Splnit si svá přání můžete právě teď, my vám rádi pomůžeme, protože vás chráníme svými křídly a nesmírně vás milujeme. Nikdy nejste sami. Jsme tu s vámi a jsme tu pro vás.

Vaši ochránci archandělé Michael, Gabriel, Metatron, Uriel a Ariel

Přijala: Zdenča    13.3.2015

Světelné paprsky archandělů....