Jan Amos Komenský ve Vysokém Mýtě

30.10.2014 06:30

Alfred Strejček a Štěpán Rak – Jan Amos Komenský

Ve Vysokém Mýtě v Základní umělecké škole vystoupí ve čtvrtek 27.11. od 18 hod v zajímavém pořadu Alfred Strejček a Štěpán Rak - Vivat Comenius - koncert pro kytaru a lidský hlas. Je sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592 – 1670), „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642 chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V jednom z dílů Obecné porady uvádí: „Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo, mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Tedy, aby tato stížnost přestala, nechť už začne každý nejdříve sám u sebe se vším, co směřuje k nápravě věcí. Proto ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti“. 

V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jakoby je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků. „Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili.“ 

"Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno." Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček, režie Jiří Hraše. Pořad  byl uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou přes 550 provedení ve více než 30. zemích celého světa. 

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred Strejček. Nenechte si ujít. Lístky za 100 Kč jsou ještě k dispozici v Informačním centru ve VM. 

Těšíme se na setkání.

Zdroj: www.alfredstrejcek.cz/zivotopis.aspx

www.stepanrak.cz/porady-stepan-rak-a-alfred-strejcek.html