Jak unést svůj vlastní kříž

12.08.2016 22:24

Milované lidské bytosti, zdravíme vás v tyto letní dny plné pohody a štěstí. Jsme s vámi, pomáháme vám a někteří již více cítíte naši láskyplnou energii ve své blízkosti. Děkujeme všem těm, kteří jste se nás naučili žádat o pomoc. Jsme neskonale šťastni, když nás o cokoliv požádáte a rádi a bezezbytku vše plníme, pokud je vaše přání v souladu s Božím řádem a vaším vlastním cílem, zde na planetě Zemi.

I planeta Země se dostává do stále vyšších vibrací. Jen a jen díky vám všem, kteří chcete šířit lásku, žít v soucitu se všemi a se vším a cítíte, že chcete žít v míru a chcete zachovat planetu Zemi pro svoje děti a vnoučata.

Spojujte se se svojí duší, spojujte se s planetou Zemí a svým čistým vědomím a s láskou jí pomáhejte. Nenechte se ničím a nikým vystrašit, vylhanými zprávami v tisku a dalších sdělovacích prostředcích Vaší doby. Vše je jen o strachu a záleží jen a jen na Vás, jakou cestu si vyberete, zda cestu lásky a odpuštění, nebo cestu strachu a zloby.

Každý z vás, milované lidské bytosti, nese svůj vlastní kříž, žije svůj vlastní jedinečný osud. Jsou dny, kdy se vznášíte na perutích křídel takřka andělských a jsou dny, kdy se zase vůbec nic nedaří. Uvědomte si jen, že vše jsou jen zkoušky pro vás a jak jistě všichni víte, každá dobře vykonaná zkouška zakončená tím, že ji pochopíte,  vás posune dál k vyšším metám vědomí, vyspělosti a lásky.

Pokud to jen trochu jde, prosíme vás, abyste šířili lásku, pohodu a štěstí. Milujte všechny, kteří přicházejí do vašeho života právě teď, v tyto krásné letní dny a nezapomínejte, že vše a to úplně vše, se vám jednou vrátí. Nic se ve Vesmíru neztratí, nic není zapomenuto, a proto s pokorou a láskou přijměte svůj osud a děkujte těm, kteří vám vstupují do života, aby vás posunuli dál na vaší jedinečné cestě.

        Vaši věrní andělé světla a lásky a archanděl Michael