Jak to vše rozmotat

26.11.2016 10:17

Milí přátelé, také máte v těchto dnech pocit, že byste měli něco udělat. Něco udělat se svým životem, zastavit se a promyslet si další kroky ? 

Dnes mi přišlo od andělů a archandělů krásné poselství, kde mi odpovídají na dotazy, které mám v těchto dnech ve svém srdci.

Co dělat dál, jak určit priority.

Zkusme to společně, tak jak to radí andělé.  Projděme si pomalu svůj vlastní život, od dětství, to co si pamatujeme, to co nás nějakým způsobem ovlivnilo. Co v nás „zaseli“ rodiče, co škola, co přátelé. Co vlastně ovlivňuje život, který žijeme nyní. Podívejme se hluboce do svého nitra, na to musíme být opravdu v klidu a podívejme se na to všechno, co nás tam trápí a zkusme všem těm bytostem z celého srdce odpustit a hlavně odpusťme vše sami sobě. Vždyť nikdo z nás neudělal nic zásadního, co by si odpustit nemohl. Někdy je něco v nás zakořeněno tak silně, že už ani nevíme co to je, jen cítíme tíseň na duši. Neodcházejme od toho, stále se ptejme sami sebe co to je, co nás trápí a vězme, že odpověď se vynoří z naší vlastní duše.

Dnešní den mi přijde velmi důležitý, abychom si všichni uvědomili, jak obrovskou sílu  má odpuštění a přijetí ostatních bytostí takových,  jací oni sami jsou.

Ve skutečném odpuštění, pramenícím z našeho nitra, je veliká síla a další tvořivost nás všech

S láskou  Zdenča