Energie adventu

17.12.2015 19:48
Milované lidské bytosti, zdravíme Vás v čase adventním, v čase lásky světla a míru.  Vaše cesta je 
 
nelehká, úkoly obrovské. Vy, kteří jste na planetě Zemi právě teď jste duše vyspělé a velmi moudré, 
 
sami jste se chtěli podílet na záchraně planety Země. Duše, které přichází na planetu Zemi nyní, jsou 
 
duše, které přišly změnit zastaralý systém, který již nefunguje. Část lidstva se nesmyslně stará o jeho 
 
záchranu a obětmi na tomto konání jsou opět lidé. Dívejte se citlivě kolem sebe a pozorujte, co je 
 
s vámi konáno právě teď, co je vám nabízeno a předkládáno. Používejte svoji vlastní intuici a uvidíte, 
 
že planeta Země má velké množství všeho k tomu, aby lidstvo uživila. Zdroje jsou pro všechny bytosti 
 
na této planetě, jen nastal čas, aby lidstvo samo začalo rozumně hospodařit a užívat citlivě zdroje na 
 
planetě Zemi. Je třeba skončit s nadprodukcí a výrobou věcí, které nikdo nepotřebuje. Udělejte každý 
 
sám za sebe něco ve svém okolí, pro to, aby se planeta Země mohla posunout a změnit. Vždyť vše co 
 
uděláte v lásce a radosti uděláte i pro všechny ostatní. Všechny nové technologie, které se kdy objeví 
 
nebo už i objeveny jsou, přináší tyto nové duše planetě Zemi jako dar. 
 
Važte si jeden druhého, važte si lásky, pochopení a soucitu. Važte si krásných chvil, které prožíváte se 
 
svými blízkými. 
 
Krásný a požehnaný adventní čas. 
 
S láskou a vírou v lidstvo samo 
 
Archanděl Michael a Archanděl Gabriel