2017 rok Slunce, rok Probuzení

14.01.2017 09:21

H

Rok 2017 od Ality Zaurak, hezké počtení, užijme si vše!

 

alita_pirin1.jpg

H

Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům!
Vybízí k plnému soustředění se na sebe sama a na svou vlastní jedinečnou cestu.
Inspiruje k tvořivosti a svobodnému rozvíjení svých talentů a dovedností.
Vede nás k rozpomenutí se na to, kdo jsme a co si opravdu bytostně přejeme.
Vědomé spojení se Zdrojem energie v nás napomůže celkovému ozdravění našich těl,
vztahů a dalších oblastí života...
V uplynulém roce Marsu jsme více či méně dobrovolně ukončili staré záležitosti, rozloučili se s
tím, co již nepotřebujeme, co nás trápí a zbytečně zatěžuje. Tím se osvobodil vnitřní i vnější prostor
a my se můžeme otevřít novým možnostem a příležitostem… A také novému vnímání a chápání
života a sebe sama.
 
Stejně tak po tarotové kartě číslo XVI Věž následuje číslo XVII Hvězda, často nazývaná „kartou
vodnářského věku“. Nahá žena lije vodu ze dvou džbánů do jezírka a na zemi. Odevzdává tak svou
nashromážděnou zkušenost do kolektivního pole a modlitbou a meditací pročišťuje zemi, tedy
každodennost a stereotypní reakce na situace, které se dějí. Jde vlastně o vyobrazení procesu obrody,
kterým nyní stále intenzivněji a vědoměji procházíme jako jedinci i jako celé lidstvo…
Jedna plus sedm rovná se osm. Osmička svým tvarem připomíná rovnováhu mezi nebem a zemí:
„Jak nahoře tak dole“ a vede nás k tomu, abychom se řídili kosmickými zákony, sladili se s
vesmírnými rytmy a cykly, abychom správně ohodnotili a vyhodnotili své talenty a schopnosti.
Před tím, než cokoliv nového začneme, se potřebujeme zastavit, zklidnit svou mysl i emoce,
rozpomenout se na svůj božský původ, naladit se v meditaci či v modlitbě na svou Hvězdu, tj. na své
vyšší Já tak, aby naše konání bylo skutečně nové, obrozené, ze srdce jdoucí, přinášející radost a
užitek nám samým a stejně tak i okolnímu světu. Abychom podobně jako nahá žena, tj. čistá duše
nemuseli nic skrývat...
 
Svým umístěním v horoskopu zrození Slunce vypovídá o našem já, o vztahu k sobě samým, o
našem sebe-vědomí a s tím spojeném fyzickém zdraví a imunitě. Dnem Slunce je neděle, která je též
prvním dnem, tj. energetickým začátkem týdne. Od toho, jak neděli prožijeme se pak odvíjejí další
dny. Nakolik dokážeme nedělat, nedělit, odpočívat, být sami se sebou a zabývat se jen tím, co nás
těší a baví? Umíme si udělat čas pro sebe, být sami se sebou?
Rok Slunce je tedy takovou jednou velkou nedělí a neděle v něm prožívejme obzvláště vědomě..
Součet 2017 dává číslo jedna, které je z numerologického hlediska i číslem Slunce. Jednička
nám připomíná naší jedinečnost a stejně tak i skutečnost, že vše je ve skutečnosti jedním, vše je
jediné vědomí, jediné Absolutno…
Symbolem Slunce v astrologii je kruh s bodem uprostřed. Duch je umístěn v těle, tj. paprsek
nesmrtelného Ducha proniká do roviny hmoty. Bod je mystickým středem, zdrojem, z něhož vše
vyvěrá, z něhož se vše tvoří… Takto je zevnitř utvářeno i naše tělo, do něhož jsme jakoby oblečeni,
jímž jsme obklopeni. Tělo, které je zdánlivou hranicí mezi námi a světem jako kruh kolem bodu,
potvrzující naše rozhodnutí narodit se v hmotném těle a částečně tak usnout, polo-zapomenout na
svůj božský původ a spojení se Zdrojem. Tímto „polo-zapomenutím“ jsou pak způsobeny mnohé
trampoty, ovšem i mnohá potěšení, které nazýváme dohromady hmotnou existencí. Z nadhledu a
perspektivy sedmé čakry na temeni hlavy je pak vnímáme jako BOŽSKOU ČI KOSMICKOU HRU.
Z úrovně čakry první, umístěné na kostrči a spojené symbolicky s přísným Saturnem, vnímáme život
velmi vážně, jako těžký, plný nebezpečenství, před kterými se musíme ochránit a problémů, které
musíme řešit. To vše střídáno krátkými okamžiky pomíjivých radostí, kvůli kterým to vše snad stojí
za to(-:?
 
Rok Slunce tedy prozáří shůry naše těla, naše mysli, naše pocity. Pozdvihne nás výše, rozšíří
naše vědomí a pomůže nám příjemným způsobem uvolnit nejrůznější stažení, blokace, omezující
vlivy z minulosti, které můžeme jako Hvězdná žena prostě s úlevou odevzdat, opustit,
rozpustit...Tvořivost, hravost, spontánnost a s nimi i dětská čistá radost přicházejí právě tehdy, když
přestaneme sami sebe a tím i své životní okolnosti brát tak vážně, vnímat je jako tuhé, neměnné,
pevně dané a tím i omezující. Takové omezené chápání a vnímání se obvykle projevuje v naší páteři
jako určité stažení, jako blokace jednotlivých energetických center, bránící životní síle proudit.
Prodýchávání a pročišťování páteře zevnitř je jednou z nejjednodušších a zároveň těch
nejdůležitějších technik jógy. Naše záda se tak zákonitě narovnají, přirozeně se rozvine květina
srdeční čakry, posílí se oblast sluneční pleteně (solar plexus), stáváme se vyrovnanějšími,
sebevědomějšími, tyto kvality vyzařujeme do okolí a dle zákona podobnosti si přitahujeme do svého
života nové příležitosti, inspirativní setkání a další mnohé dobré věci, které si vzájemně tak rádi
přejeme.
 
Strachy ega spojené se zachováním hmotné existence a lpění na své osobní důležitosti vedou
také k nejrůznějším disharmoniím v našem energetickém poli, které se v podobě kruhu rozestírá
kolem našeho hmotného těla ve vzdálenosti předpažené ruky. Zde jsou naše hranice, které by měly
být okolím respektovány. Hradby, které jsme si ze strachu a ze stavu nevědomí kolem sebe dříve
budovali, se v těchto osvícených letech již rozpouštějí či náhle boří a místo nich objevujeme a
zevnitř vědomě utváříme své hranice přirozené, utváříme svou celistvost a dobrou imunitu, stáváme
se bytostně zdravými, rozsvícenými jedinci, radujícími se jen z toho, že jsou a obdarovávají tak sebe
i své okolí. Masky padají, iluze končí… Přichází ráno a my se probouzíme se z dlouhého snu!
Jak tvořit, s čím tvořit a jak tímto tvořením obdarovat a prozářit sebe i své okolí, jsme si vědomě
vybrali již tím, že jsme se narodili do jednoho z dvanácti znamení Zvěrokruhu. Tím jsme na herní
desce Božské hry umístili své figurky, svá malá slunce do určitých pozic, zvolili jsme si a vymezili
oblast sebepoznání: Například Býk tvoří a poznává sebe sama v oblasti jídla a peněz, Váhy ve
vztazích, Panna ve zdraví a službě atd… Z jednoho se vyděluje zdánlivá mnohost: naše malá slunce
vycházejí jako paprsky z jediného Slunce-Zdroje uprostřed Zvěrokruhu, jsou s ním nerozlučně
spojena, z něho čerpají podporu a k též směřují. Pokud zpracujeme, propojíme, scelíme všechny
kvality Dvanácti, stáváme se Třináctým znamením Zvěrokruhu a tato úroveň Božské hry končí...
Nový rok vítáme několik dní po novoluní v Kozorohu, v období, kdy se soustřeďujeme se na
sebe, ptáme se, co je pro nás skutečně podstatné a důležité. Jak si vlastně přejeme žít, co nás baví a
naplňuje radostí, co potřebuje naše tělo, aby nám v něm bylo dobře?
A co vlastně znamená soustředit se na sebe? Nejde náhodou o tolik zavrhovaný egocentrismus či
sobectví? V roce Slunce se, kromě jiného, učíme rozlišit mezi egem a Já. Egocentrický člověk
vyjadřuje svými myšlenkami, pocity a činy heslo: „Po mně potopa!“, tj. nedbá na následky svého
konání. V dnešní době je takovým projevem především konzumentský přístup k životu, sklon
obklopit se a zahltit vším možným i nemožným…
 
Slunce nám sděluje, že toho ve skutečnosti zdaleka tolik nepotřebujeme. Snad proto kvůli svému
rozvoji tak rádi cestujeme do tzv. rozvojových zemí, níže na jih a necháváme se inspirovat a obohatit
tzv. chudými lidmi, kteří jsou často mnohem radostnější a šťastnější. Radost bez příčiny je další
jogínskou technikou, kterou můžeme denně, ze začátku alespoň pár minut praktikovat...
Při mnohem hlubším soustředění se, které už je vlastně meditací a duchovní praxí, se spojujeme
se svým bytostným či vyšším Já a tím i absolutnem, celým nekonečným vesmírem. Zpočátku se
můžeme jednoduše naladit do srdce, kde vždy bezpečně zjistíme, jak se věci mají. Zjistíme, že bez
lásky k sobě a bytostného sebe-přijetí se opravdu daleko nedostaneme...
 
Ano, ať už se v našem životě, v našich vztazích, v práci, se zdravím stalo cokoliv, v roce 17
můžeme vstát a jít za svou Hvězdou! Pokud během roku pocítíme únavu a nejistotu, pak si díky
tomu budeme moci uvědomit, že jsme se zřejmě od svého spojení s Hvězdou poněkud odchýlili a
řešíme problémy ostatních či vycházíme vstříc jejich požadavkům více, než je. často doslova,
zdrávo(-: V takové chvíli se zastavme, zklidněme, jděme do sebe, abychom obnažili skryté motivy,
které nás k takovému chování vedou...
V meditaci na spojení s Hvězdou výrazně napomůže Luna ve Vodnáři, která se na začátku roku,
přesně o půlnoci z 31.12 na 1.1 nalézá v drobném pozitivním aspektu (vztahu) polosextil se
Sluncem v Kozorohu. Naše hluboká touha po skutečné vnitřní svobodě bude tedy s pomocí velmi
konkrétních psychických projevů a intuitivních sdělení usměrňovat naší rozumovou a vědomou
část, Slunce v Kozorohu, naše já, případně i ego se svými často pomíjivými cíli...
 
Podporu v podobě pozitivního aspektu sextil má Slunce od spojení neboli konjunkce Marsu s
Neptunem v Rybách, která nastala 1.1 2017 jako jakýsi prvotní energetický impuls roku. Toto
spojení můžeme nazvat třeba Boží bojovník či Šiva Ničitel. Umíněné Slunce v Kozorohu může
představovat náš sklon naložit si na záda pořádný náklad úkolů, povinností a s tím i zbytečných
problémů. Na poslední chvíli může být občas poněkud iracionálně připomenuto, že tudy cesta
nevede, že máme dělat jen to, co je smysluplné, co vyvěrá z nás, co je skutečně dílem Božím...
V roce 2017 budeme dále ve své práci na sobě podporováni především vskutku blahodárnou
konstelací planet: Uran v Beranu se ještě dvakrát ocitne v pozitivním aspektu-vztahu trigon se
Saturnem ve Střelci. Poprvé tato situace nastala přesně 25.12 2016, dále 19.5 a 11.11 2017. Její vliv
však můžeme využívat během celého tohoto téměř ročního období.
 
Uran se ve znamení Berana nalézá již sedmým, posledním rokem a završuje tak své revoluční,
mocné a probouzející působení. Přímo kvantovými skoky urychluje náš vývoj, naše rozpomínání se
na to, kdo jsme a co doopravdy chceme. Jakožto kosmický programátor nás osvobozuje od
omezujících nastavení daných výchovou a společenskou situací. Svým hlubokým, meditativním
dechem rozdmychává oheň čistého nadšení z existence. Skrze temena našich hlav vysílá energetické
žehnající impulsy do všech oblastí života i těla. Vždyť znamení Berana souvisí s raným dětstvím, s
prvními sedmi lety, kdy jsme si většinou hráli, tj. opravdu jsme dělali, co jsme chtěli a díky tomu
jsme se tak intenzivně vyvíjeli. Stejně tak dychtivě jsme přijímali impulsy z okolí, především od
rodičů či prarodičů a více či méně se nechali ovlivnit jejich osudy, názory, chováním a vytvořili
jsme si žebříček hodnot, podle kterých jsme se doposud chovali.
 
Období Urana v Beranu je tak obrovskou rebelií celého lidstva a projevuje se na mnoha
různých úrovních. U jednotlivců jde především o intenzivní kladení si otázky: co vlastně opravdu
chci dělat, jak chci žít? Otázky, kterou jsme si během života pod tlakem okolností často klást
přestali. Otázky, která by se také měla stát klíčovou a zásadní nejen pro sluneční rok 2017…
Trojitý trigon se Saturnem ve Střelci pak pomůže celé toto sedmileté období završit, sklidit
plody velké uranské revoluce, nasměrovat naše osvobozování a sebeobjevování. Ukázat konkrétní
směr a cíl a v dobrém smyslu nás i donutit dělat konkrétní každodenní kroky k němu. Zatímco Uran
urychluje, Saturn naopak brzdí. Jejich dobrý a harmonický vztah v tomto období by se dal přirovnat
k jízdě autem, kde rovněž musíme ve správnou chvíli šlápnout na plyn a přidat na rychlosti a poté
zase přibrzdit…
 
Saturn se ve Střelci se nalézá přibližně od roku 2015 do konce roku 17 a jeho působení
můžeme shrnout do jediné věty: „Člověče, soustřeď se, rozpomeň se na své nashromážděné poznání
a zkušenosti a použij je v praxi tak, abys mohl opravdu moudře užívat života a byl prospěšný i
ostatním!“ Nebo též obráceně: „Den za dnem se postupně očišťuj a zbavuj názorů a přesvědčení,
které ti vůbec neprospívají a naopak škodí, dělají tě ne-mocným...“
Astrologický dům horoskopu, kde se aktuálně Saturn ve Střelci u každého z nás nalézá, pak
vypovídá o konkrétních životních oblastech a situacích, v nichž Saturnovy přísné zkoušky
skládáme...
Trigon Urana se Saturnem si můžeme představit jako jakýsi „Vůz změn“, který vyjel z garáže
již v roce 2016, v tomto roce nabírá rychlost a díky našim řidičským zkušenostem se nám jej podaří
uřídit a koncem roku dojet zdárně k cíli. Tento trigon je ohnivý: změny tedy proběhnou v nás
samých jako celkové prozáření, odvaha, bytostné ozdravění, energetické osamostatnění a vyvázání
se z nejrůznějších závislostí, slibů, fiktivních povinností. Konkrétnější výsledky se pak projeví až
se vstupem Urana a Saturna do zemských znamení Býka a Kozoroha.
Vstup Saturna do Kozoroha před třiceti lety přinesl výsledky velmi konkrétní: pád
komunistických režimů v Evropě. Předchozí umírání a poslední křeče tzv. starého režimu v procesu
a jakousi „perestrojku“, tj. přestavbu nebo též přenastavení, přeladění našeho pohledu na svět
(Saturn ve Střelci byl naposledy v letech 1986-88) nyní v jiné podobě zažíváme znovu...
Rok Slunce je tedy ještě poměrně divokou jízdou, jen s tím rozdílem, že jí (možná) nebudeme
vnímat tak dramaticky jako v roce Marsu, možná se chvílemi budeme i bavit(-:
Další významnou astrologickou událostí je vstup vzestupného lunárního uzlu (Rahu) do
znamení Lva, kde Slunce vládne. Ze znamení Panny se do Lva přestěhuje přesně 10.5 2017 (bude
zde do 7.11 2018). Od listopadu 2015 zažíváme díky vzestupnému uzlu v Panně tzv. Velké
vystřízlivění, uvědomujeme si nezbytnost udělat si pořádek v těle, v příbytku, v životě… Se
vstupem vzestupného uzlu do Lva si díky předchozí očistě začněme skutečně užívat radostí života
v těle. Jak nám to půjde, co si pod tímto pojmem představit? Zde si můžeme opět připomenout
součet Sedmnáctky, tj. Osmičku a s ní i tarotovou kartu VIII SÍLA.
Žena, která láskyplně rozevírá tlamu lva je výjev, který by nás v reálném životě jistě překvapil.
Přesto se něčím podobným zabýváme téměř denně když se pokoušíme „zkrotit“ své závislosti,
chutě a touhy, často však násilím či s pomocí zrádného intelektu. Slibujeme si, že budeme jíst
zdravěji, cvičit častěji, potlačujeme své sexuální tužby, které se pak utrhnou ze řetězu“ v ten
nejméně vhodný moment...(-: Žena na kartě Síla má však toto téma zvládnuté a inspiruje nás třeba
jen tím, že svého lva (tužby, chutě vášně) prostě miluje a přijímá a se zjevnou rozkoší si je vědomě
užívá, tudíž jí rozhodně nepřerostou přes hlavu! Tato karta by mohla zdobit mnohé motivační
nástěnky nejen v roce 17(-:
Vždyť vzestupný uzel ve Lvu nám po osmnácti letech opět říká: „Užívej si, oslavuj dar života
v těle, dělej, co ti činí potěšení, rozvíjej svou individualitu a sdílej s druhými své jedinečné dary a
talenty“. Sestupný uzel (Ketu) ve Vodnáři z druhé strany Zvěrokruhu však toto užívání vyrovnává
či zakotvuje po svém: svobodou. Ano, dopřejme si potěšení i úspěch,ovšem neulpívejme na něm,
nenechme se jím omezit, spoutat. Uvědomujme si, co děláme, co svým jednáním vytváříme, jaké
výsledky přinese. Osvícený stařec Vodnář a mladý „pařmen“ Lev se budou muset mezi sebou
domluvit a vytvořit něco nového, kvalitativně jiný způsob oslavování a užívání života v těle.
Je vůbec možné tyto dva protipóly sloučit, propojit? Pokud se rozhodneme, že ano, půjde
to…! Podobně se mnozí z nás ptali v době stejné konstelace uzlů v roce 1998-9. Tehdy se
odpovědí stala Tantra... Jak vnímáme toto prastaré moudré učení dnes? Nuž, ať už jsme zažili v
uplynulých osmnácti letech na toto téma cokoliv, linie evoluce Vodnář-Lev nám přináší možnost
pokračovat v tomto objevném dobrodružství na zcela nové úrovni.
Tato konstelace podpoří také naší tvořivost a rozvoj originálních alternativních aktivit,
například projektů v oblasti práce s dětmi, uměleckých činností, tvořivého trávení volného času,
ekologické péče o vzhled, léčivé sexuality, práce s tělem...
7.6 se vzestupný uzel ve Lvu a sestupný ve Vodnáři dostanou do dobrých aspektů s Uranem v
Beranu a toto přibližně čtrnáctidenní období může přinést opravdu osvícené přesné zásahy do
našeho tvoření! Dostaneme geniální nápady a jasné pochopení, jak propojit různé oblasti, lidi,
poznatky, zkušenosti do nového prospěšného a životaschopného celku… Přesně 11.9 pak nastanou
podobně dobré vztahy celé linie s Jupiterem ve Vahách. Toto období bude vhodné k tomu,
abychom své projekty, a tvůrčí aktivity dovedli k dokonalosti, dali jim formu a tvar, ve které je
nabídneme světu. Plné dotažení a potvrzení správnosti našich aktivit dostaneme až ve dnech kolem
9.10, kdy se do pozitivních aspektů s linií evoluce dostane Saturn ve Střelci.
Jak nás v roce 2017 učí, léčí, zasvěcuje, podporuje „hodný strýček“ Jupiter? Až do 10.10 2017
se tento štědrý dárce bude nalézat ve znamení Vah (od 9.9 2016). Po dvanácti letech tedy opět
blahodárně působí na oblast partnerských vztahů. Podoben taoistickému mistru nám pomáhá
rozvíjet umění vyrovnat se a narovnat, zprůchodnit energetické dráhy v sobě a umožnit energii
proudit i mezi námi a světem…
Co nám v tom brání? Jaká zranění, jaké situace, s nimiž jsme se doposud nevyrovnali stále
nedobře ovlivňují naše vztahy, počínaje vztahem k sobě? Zraněný léčitel Chiron, vládce Vah právě
o těchto hlubších příčinách vztahových disharmonií vypovídá. Generace tzv. „nechtěných dětí“ s
Chironem ve znamení Berana (přibližně 1968-1977) zažívá léčivé působení Jupitera ve Vahách
obzvláště intenzivně. Hluboká zranění z dětství se více či méně projevují i v dospělosti a záleží na
každém, jak je ochoten si je přiznat a terapeuticky zpracovat…
Aktuálně se Chiron nalézá již několik let v Rybách a jeho několikanásobný pozitivní aspekt
kvinkunx (150 stupňů) s Jupiterem ve Vahách, nabízí příležitost k odpuštění, které může opravdu
ukončit bolestné opakující se vztahové situace. Odpustit můžeme všem ženám a mužům, kteří nám
(nejen v tomto životě) ublížili a samozřejmě též naopak: poprosit o odpuštění všechny muže a
ženy, jimž jsme ublížili my...Tento aspekt nastává přesně 31.12 2016, dále 14.2 a 23.9 2017 a jeho
působení můžeme využívat po celé toto několikaměsíční období.
Dlouhodobá opozice Jupitera ve Vahách s Uranem v Beranu patří k nejnáročnějším
astrologickým konstelacím roku. Poprvé nastala 26.12 2016, dále nastane 3.3 a 28.9 2017.
Z jedné strany tu máme snahu o zachování rovnováhy ve vztazích, kvůli níž jdeme často do
nezdravých kompromisů a přetvářky, z druhé strany jednoznačné extremní projevy svobody
jedince, svobody za každou cenu… Jupiter též představuje tradici, určitý konzervatismus, Uran
oproti tomu vše nové, vymykající se stávajícím pořádkům.
Tendenci těchto dvou polarit rozjíždět se a vzdalovat může dobře držet „na uzdě“ již zmíněný
Saturn ve Střelci, který tu hraje roli moudrého prostředníka a napovídá, že cesta může vést středem
a domluva je možná. V době trigonu Saturna s Uranem (viz. výše) se soustřeďme na vlastní vývoj
a nové příležitosti v sebepoznání, v době sextilu Saturna s Jupiterem (kolem 27.8) spíše na na
léčení a kultivaci vztahů, rozšíření harmonie.
Ano, obě planety v opozici potřebují naší pozornost, důležité však je, abychom je nevnímali
jako protikladné, ale naopak jako souladné, spolupracující. K tomu však potřebujeme vyvinout
jisté vnitřní úsilí. Ve vztazích zákonitě potřebujeme svobodu, jinak ustrnou, stávají se zátěží a
omezením. Po mnoho let jsme si s pomocí Urana v Beranu uvědomovali, že problematické situace
ve vztazích vycházejí z nás, z nedostatečného sebe-přijetí a sebe-lásky. Tak dlouho a umíněně jsme
marně hledali lásku a přijetí u těch druhých, až jsme došli do bodu pochopení a osvobodili jsme se
tak z mnohých závislostí a omylů. Na konci tohoto osvíceného období jsme opozicí Uran-Jupiter
(Beran-Váhy) vlastně obdarováni, neboť můžeme vytvořit skutečně nové pojetí vztahu nového
věku: vztah jako přátelství, vztah jako příležitost ke společnému vývoji…
Vstup Jupitera do Štíra (10.10 2017 – 8.11 2018) přinese poněkud razantnější výuku a léčení.
Budeme-li naslouchat radám Jupitera ve Vahách, pak se ve stavu skutečné skutečné rovnováhy
hladce a elegantně ponoříme do hlubokých temných vod sexuality a iracionálna, abychom
prozkoumali své možnosti či pořešili ty nejhlubší příčiny svých stávajících potíží. Sexualita Štíra
je jiná – zralá, transformační, léčivá, zázračná... Pokud si tak přejeme a jsme připraveni, naše
pohlaví (zóna Štíra) se stanou chrámem a místem bohoslužby, Jupiter pak naším skutečným
tantrickým učitelem...
Černá luna neboli Lilit přejde ze znamení Štíra do Střelce 14.2, a tím skončí mnohaměsíční
období (od 27.5 2016) „šťourání“ v citlivé oblasti sexuality a hlubokých traumat, kdy nám bylo
„pomáháno“ odhalit pravdu o sobě, odpuštěním uzdravit prohřešky minulosti, prožít a přijmout
temnotu a stín v sobě samých...
Ve znamení Střelce bude až do 10.11 Černá luna vydatně napomáhat Saturnu v očistě našich
názorů a přesvědčení a tím i očistě jater, sídla Jupitera, vládce Střelce. Ke spojení Černé luny se
Saturnem dojde 22.8, kdy tlak na naší názorovou detoxikaci bude zřejmě maximální. Podle naší
reakce na to, co se děje, dobře poznáme, jak jsme využili celé období Saturna ve Střelci, období
Velké názorové obrody a zasvěcení do skutečné zdravé pozitivy, období osvobození se od vlivů
společenských či náboženských a dalších manipulací...
Bílá luna neboli Selena se po sedmi letech od 12.11 2016 nalézá ve znamení Býka, kde nám
pomáhá spojit se vědomě se svým ženským či mužským tělem, prohlubuje sebelásku, vědomí
vlastní hodnoty a otevřenost skutečné hojnosti. Pomáhá nám udělat svůj život hluboce
ekologickým, zdravě a příjemně jednoduchým. Harmonický aspekt trigon Bílé luny v Býku s
Plutem v Kozorohu nastane 28.3 a je možné, že napomůže odblokovat, uvolnit mnohá emoční
sevření, projevující se například potížemi s krční páteří, která se nalézá na tělesném Zvěrokruhu
právě v zóně Býka. Projevy tohoto zemitého trigonu budou poměrně konkrétní, v těchto dnech
můžeme učinit mnohá rozhodnutí spojená s naší obživou, bydlením, jídlem či dalšími podobnými
záležitostmi. Společným jmenovatelem je určitě hlubší spojení s přírodou a přirozeností,
samostatnost a zodpovědnost, vycházející ovšem ze skutečné sebelásky...
13.6 přejde Bílá luna do znamení Blíženců (do 12.1 2018) a nabídne nám ty nejlepší, opravdu
čisté zdroje informací a příležitosti učit se a studovat tím nejlepším pro nás způsobem, opět
konkrétně podle astrologického domu, který se v Blížencích u každého z nás nalézá.
Přátelé, s nadějí očekávaný rok Slunce už je tady, nezbývá než narovnat záda a vypnout hruď,
vzpřímeně a hrdě jako Lev, jako král se nechat inspirovat shůry, začít opravdu vládnout svému
životu a udělat první vědomé kroky po zlaté cestě Středem...
Nechť se naše přirozené energetické koruny na temeni hlavy podobny květinám otevřou
slunci už tady, už teď!
S láskou a přáním všeho dobrého všem nám, dětem z hvězd
 
V Praze-Košířích, 8.1 2017
Zdroj: www.mandalia.cz

20