Monika

Jsem potěšena přivítat Vás na těchto stránkách a nabídnout společné prožívání a sdílení... Cítím, že je mou cestou poznávat neznámé a toto poznání díky zajímavým inspirativním bytostem pak nabízet i Vám. Mohou pomoci slovem, radou, úsměvem, konstelacemi, obrázkem, léčením, terapiemi, masážemi.... Jsem vděčná za moudrou průvodkyni  Ernestínu Velechovskou, díky které jsem našla odvahu kráčet po této cestě.

Díky své intuici se dokáži vyladit na ty průvodce, kteří mají schopnost předávat ostatním své poznání a zkušenosti.. proto se už několik let věnuji  organizování setkávání s nimi, pro uvědomění si sebe sama a pro pochopení všech souvislostí. Nejdříve jsme se několik let potkávali ve Vědomí Srdce v centru Vysoké Mýto a od roku 2014 v centru Vědomí cesty lásky. Můžeme si při našich setkáních uvědomit, co nám do života přichází za lekce a zkušenosti a proč... a pochopit je i díky příběhům ostatních, od prenatálních, vztahových či zdravotních... A díky tomu zharmonizovat naši duši i tělo.

Je pro mě zajímavé poznávat vše nové, ukázat lidem cestu k sobě samým a vrátit se tak k harmonii a lásce.

Mé poznání je, že jak uvnitř, tak venku. Jestliže jsme spokojení, šťastní, máme se rádi, na tom záleží kvalita našeho života. Rozvíjíme se duševně a duchovně. Máme dobré vztahy především k sobě, s našimi blízkými, věnujeme se zálibám, s vděčností přijímáme naše přátele, jsme láskyplní, ale emočně nás tolik nezasahuje vše kolem nás.... 

Zjistíme, že když jsme šťastní, jsou spokojení i lidé kolem nás. Ne opačně. Jak na to? Přijďte se přesvědčit, rádi Vás uvidíme.